Phòng khách sạn
 
Thông tin hỗ trợ
 Trang chủ > Liên hệ
Họ tên: (*)
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email: (*)
Nội dung: (*)
 
Địa chỉ: Số 39 - Ngõ 4 -Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.
Tel:  [84 -4] 3 577 1498 - Fax: [84 -4] 3 577 1543
Email: tungan_hotel@yahoo.com
 
 
Trực tuyến: 1
Lượt truy cập: 31099